Мненито на експертите - GASTROTUSS
Експертно мнение – GASTROTUSS

Приложение на GASTROTUSS BABY за лечение на ГЕР при доносени и недоносени деца

Доц. Д-р Ралица Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ – София

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

ГЕР е често срещано състояние в ранната кърмаческа възраст, което ако не е изразено в значителна степен до развитие на ГЕРБ, би могло да се разглежда като физиологичен процес на адаптация на гастро-интестиналния тракт. ГЕРБ е свързана обаче с някой доста сериозни усложнения и симптоми, например: ритъмни нарушения на дишането, белодробни заболявания с хронична бронхиална обструкция, стридор, лоша тегловна крива и отклонения от физиологическото развитие.

Недоносените деца с ниско и изключително ниско тегло при раждането се нуждаят от много стриктно наблюдение, ранна диагноза и лечение на гастроезофагеалния рефлукс по няколко причини:

 1. Недоносените деца се отличават със специфични особености в мотилитета на горните отдели на храносмилателния тракт: моторната функция на хранопровода е вече добре развита през 26 гестационна седмица. Установена е бавна пропагация на свързаната с гълтането перисталтична вълна. Освен това при недоносените деца се наблюдава по-често изолирана от гълтателните движения некоординирана и неперисталтична моторна активност на хранопровода.
 2. При недоносените деца е налице добър тонус на долния езофагеален сфинктер, което е документирано с манометрични проучвания. Основния механизъм за възникването на рефлукса е настъпващата спонтанна транзиторна несвързана с гълтането релаксация на долния езофагеален сфинктер. Такива епизоди могат да се наблюдават неколкократно в рамките даже на един час, но не всички водят до значителен рефлукс.
 3. Недоносените деца приемат относително по-голямо количество храна на кг телесна маса в сравнение с по-големите деца и възрастните.
 4. Храненнето с гастрални сонди в интензивните неонатологични отделения може да доведе до механично нарушаване функцията на долния езофагеален сфинктер.
 5. Възможно е да има връзка между ГЕР и симптомите на бронхопулмонална дисплазия. Увеличената дихателна работа генерира по-високо негативно интраторакално налягане, улеснявайки преминаването на стомашно съдържимо в хранопровода.
 6. Неясни са взаимовръзките между ГЕР и апнеята на недоносените деца. Няма сигурни доказателства, че рефлуксът предизвиква апнея. От друга страна апнеята може да е причина за рефлукс. Проучванията при недоносени деца показват, че в повечето случаи кардио-респираторните инциденти предшествуват рефлуксните епизоди, а не обратното.

ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНИЯ РЕФЛУКС

 1. Нефармакологичното лечение на ГЕРБ включва позициониране от антирефлуксен тип, сгъстяване на храната, намаляване обема на еднократното хранене за сметка на броя на храненията. Когато алергията към белтъка на кравето мляко е причина за епизодите на ГЕР включванията на млека с хидролизиран белтък може да доведе до подобряване на състоянието
 2. Медикаментозно лечение на гастро-езофагеалната рефлуксна болест

Основните медикаменти за лечение на гастро-езофагеалния рефлукс и свързаните с него симптоми са: H2 рецепторни антагонисти, инхибитори на протонната помпа, прокинетици- метоклопрамид и еритромицин.

Повечето медикаменти за лечение на ГЕРБ имат и значими нежелани ефекти, което прави по-трудно приложението им при недоносени деца, особено тези с много ниско и изключително ниско тегло при раждането.

Първия етап на лечение при тях винаги е основан на нефармакологични методи: сгъстяване на храната чрез използване на антирефлуксни млека за кърмачета, осигурчване на антирефлуксна позиция и др.

Новият препарат за лечение на гастроезофагеален рефлуксна болест GASTROTUSS baby е уникален по механизма си на действие – осигурява механично възпрепятствуване на гастро-езофагеалния рефлукс и респективно на свързаните с него симптоми. Съдържа магнезиев алгинат, симетикон, фруктоза, ксантанова гума, D-пантенол.

GASTROTUSS Baby - приложение на продукта
Знаете ли, че?!

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GASTROTUSS BABY ПРИ НЕДОНОСЕНИ И ДОНОСЕНИ ДЕЦА

Пациенти: Включени са 44 доносени и недоносени деца, с клинични белези на ГЕР и свързаните с него клинични симптоми: повръщане, продължително неспокойствие след хранене и кашлица.

Табл.1 Клинична характеристика на пациентите, лекувани с Gastrotuss baby  ( N = 44 )

Тегло при раждане (g) Гестационна възраст

(седм)

Възраст при започване на лечението (дни) Тегло при започване на лечението (g) Време на приложение на Gasrotuss baby (дни) Доза за 24 часа
X = 2089g

S = 851g

 (640g-3950g)

X = 33,9

S = 4,86 

(24-40)

X = 41,8

S = 38,2

X =2597

S = 939

X = 21,6

S = 14,7

7-8 пъти 

по 2,5 мл.

МЕТОДИ: Клиничния ефект от приложението на GASTROTUSS baby е оценяван по следните критерии:

 1. Наличие на респираторни инциденти: цианоза, пристъпна кашлица, апнеи
 2. Продължителност на епизодите на неспокойствие
 3. Повръщания и количество на повърнатите материи
 4. Тегловен прираст за времето на приложение на медикамента
 5. Толеранс към ентералното хранене

РЕЗУЛТАТИ: При 39 деца (88,6 %) се останови положителен ефект по отношение намаляване броя на повръщанията и количеството на повърнатото съдържимо с повече от 50 % в сравнение с изходните стойности. При всички пациенти е налице намаляване периодите на неспокойствие за денонощие. При нито едно дете след започване на лечението не са регистрирани респираторни инциденти, свързани с регургитация и повръщане, дължащи се на гастроезофагеален рефлукс. При 38 деца (86 %) от включените в изследването деца са показали много добър хранителен толеранс на фона на провежданото лечение, с възможност за постепенно увеличаване количеството на приетото мляко за 24 часа. Важно е да се отбележи, че случаите на намален хранителен толеранс са предимно при пациенти със сериозни придружаващи заболявания – синдром на Down, малформативен синдром и епилепсия, състояния след оперативно лечение по повод вродени аномалии на гастроинтестиналния тракт.

 

 

ИЗВОД:

При всички деца се установи положителен тегловен прираст за времето на лечение с GASTROTUSS baby: ср. 29,8г/24 часа, като значително по-слабо изразен около 10-12 г/24 часа е при горепосочените високорискови пациенти. Не се установиха нежелани странични ефекти, свързани с приема на GASTROTUSS baby.  

Сироп против рефлукс GASTROTUSS Baby
GASTROTUSS Baby – детски сироп против рефлукс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Препаратът GASTROTUSS за лечение на ГЕРБ е с много добър профил на безопастност, вкл. и при деца, родени с изключително ниско тегло. Доказа се благоприятен ефект за намаляване броя и количеството на повръщанията, епизодите на неспокоиствие и установяване на положителна тегловна крива. GASTROTUSS baby е подходящ за включване в първия етап от лечението на ГЕРБ, в комбинация с антирефлуксна позицияи сгъстяване на храната. Особеното му предимство е механичния на въздействие по отношение на рефлукса и липсата на странични ефекти, дори при дълготрайно приложение. Разбира се при клинични показания би била уместна комбинацията с други фармакологични антирефлуксни средства.